Deep Cleaning


Dit is het specifiek schoonmaken en reinigen van een object en of een onderdeel
Van een machine of installatie. Dit kan zowel handmatig of d.m.v. dry ice cleaning.

Het grote voordeel van dry ice cleaning is dat er geen water aan te pas komt,
en tijdens productie kan worden uitgevoerd dus de machine hoeft niet stil.
Het grote voordeel van deep cleaning is dat slijtage van lagers en onderdelen van een
machine eerder worden opgemerkt en daardoor storingen worden voorkomen.