Het schoonmaken en reinigen van extruders met alle aanwezige randapparatuur,
zoals buizen, leidingen, elektromotoren etc.
Dit doen wij handmatig met een minimaal gebruik van water om storingen te voorkomen en
uitbreiding van micro- organisme tegen te gaan.